Jaika Insurance Brokerage Pvt. Ltd.
banner
माहिती पत्रक - २०१९ - २०२०
माहिती पत्रक - २०१८ - २०१९
माहिती पत्रक - २०१७ - २०१८
माहिती पत्रक - २०१६ - २०१७
 
माहिती पत्रक कोंकण विभाग
माहिती पत्रक नागपूर विभाग
 
अहवाल - २०१९ - २०२०
अहवाल - २०१८ - २०१९
अहवाल - २०१७ - २०१८
अहवाल - २०१६ - २०१७
नागपूर डिविजन अहवाल - २०१५
कोंकण डिविजन अहवाल - २०१४
 
पाठपुरावा अहवाल - २०१९ - २०२०
पाठपुरावा अहवाल - २०१८ - २०१९
पाठपुरावा अहवाल - २०१७ - २०१८
पाठपुरावा अहवाल - २०१६ - २०१७
नागपूर डिविजन पाठपुरावा अहवाल - २०१५
कोंकण डिविजन पाठपुरावा अहवाल - २०१४
 
योजने संबंधित संक्षिप्त माहिती करीता खालील चित्रावर क्लिक करा.  


 
अधिक माहितीसाठी संपर्क करा. 
जयका इंशुरन्स ब्रोकरेज प्रा. लि. 

रजि. ऑफिस:  
२ रा मजला, जयका बिल्डींग, कमर्शियल रोड, सिव्हील लाईन्स, नागपूर - ४४० ००१


फोन : 0712 - 6731204

टोल फ्रि. नं. : 1-800-233-3533
 
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील वहितीधारक खातेदार म्हणुन नोंद नसलेली कोणतेही १ सदस्य आई - वडील , शेतकऱ्याची पती / पत्नी , मुलगा व अविवाहित मुलगी यापैकी कोणतेही एक व्यक्ती असे १० ते ७५ वयोगातील एकुण दोन जणांना अपघाती विमा संरक्षण .
अ.क्र. अपघाताची बाब नुकसान भरपाई
१. अपघाती मृत्यु रू.२,00,000
२. अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन अवयव निकामी होणे रू.२,00,000
३. अपघातामुळे एक डोळा व एक अवयव निकामी होणे रू.२,00,000
४. अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक अवयव निकामी होणे रू.१,00,000
रस्ता/रेल्वे अपघात, पाण्यात बुडुन मृत्यु, विषबाधा, विजेचा धक्का, विज पडुन मृत्यु, सर्पदंश, विंचुदंश, खुन, उंचावरून पडुन मृत्यु, नक्षलवाद्यांकडुन होणा-या हत्या, जनावरांच्या हल्ल्यांमुळे किंवा चावल्यामुळे होणारे अपघाती मृत्यु, दंगल इत्यादींमुळे होणा-या अपघाती घटनांमुळे शेतक-यांस मृत्यु किंवा अपंगत्व आल्यास विम्याद्वारे आर्थिक लाभ मिळु शकतो
 • तालुका कृषी अधिकारी पत्र ( मृळ प्रत ),
 • दावा अर्ज
 • वारसदाराचे बॅंन्क खाते पुस्तक ( झेराॅक्स )
 • घोषणापत्र 'अ ' व 'ब '
 • वयाचा दाखला(मतदान कार्ड/पॅन कार्ड/वाहन परवाना/जन्माचा दाखला/पासपोर्ट/शाळेचा दाखला)साक्षांकित केलेली झेराॅक्स प्रत जोडावी
 • ७/१२, ६ क, ६ ड
 • मृत्यु प्रमाणपत्र
 • प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर )अकस्मात मृत्युची खबर
 • घटनास्थळ पंचनामा
 • इन्क्वेस्ट पंचनामा (मरणोत्तर पंचनामा)
 • पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट ( शवविच्छेदन अहवाल)
 • वाहन चालविण्याचा वैध परवाना ( ड्रायव्हिंग लायसन्स )
 • व्हिसेरा रिपोर्ट
 • अपंगत्वाचा दाखला व फोटो
शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील वहितीधारक खातेदार म्हणुन नोंद नसलेल्या व्यक्तीस दावा करण्यास लागणारी कागदपत्र
 • ज्या शेतकऱ्याचा वहिती खातेधारक म्हणुन नोंद आहे त्याचा वारस म्हणुन प्रस्ताव सादर करतोय त्या शेतकऱ्याचा ७ /१२ उतारा, ६ ड (जुना फेरफार).
 • शासननिर्णयनुसार अपघाता संबंधी सर्व लागणारी कागदपत्रे जशीच्या तशी.
 • शिधापत्रिका ( रेशनकार्ड ) शेतकऱ्याचे वरसाशी नाते स्पष्ट करणारी कागदपत्रे ( पुरावा ).
 • इतर संबंधीत दाव्यासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्र अटी व शर्ती लागु
 
 
विमा ही आग्रहाची विषय वस्तू आहे. 
जयका इंशुरन्स ब्रोकरेज प्रा. लि.